சுவடுகள்
கடற்கரை மணலில் காலடிசுவடுகள்
உன்னதும் என்னதுமாய் ஆயிரம் பதிவுகள்,
தேடிப்பார் அதில் புத்தனும் கிடைப்பான்
கோட்சேயும் இருப்பான்
தேர்வது உன் திறமை.
காற்றின் வருடலில் சுவடுகள் அழியும்,
காலத்தின்கடமை மீண்டும் பதிக்கும்.

Comments

 1. just watch this video..really you're gonna happy...
  https://www.youtube.com/watch?v=FcKUnEnm5TU&t=29s

  ReplyDelete
 2. Great article with excellent idea! I appreciate your post. Thanks so much and let keep on sharing your stuffs.Tamil News

  ReplyDelete
 3. Nice Blog , your blog is sharing unique information....
  Bulk Hand Sanitizer in Hyderabad . Dwibhashi’s Herbal Hand Sanitizer is the best Hand sanitizer In the Market. Dwibhashi’s Herbal Hand Sanitizer is purely Ayurvedic Hand Sanitizer. It sanitizes your hands and destroys germs and pathogens. One can regularly use this Hand Sanitizer.
  Best Hand Sanitizer in Hyderabad . | Hand Sanitizer in Hyderabad . | Best Ayurveda Products in Hyderabad . | Best Beauty Products in Hyderabad .

  ReplyDelete

Post a Comment