நிர்பந்தத்தின் முகம்.
சார் நாங்க ரிலைன்ஸ்லேந்து பேசறோம்..........

sir we r calling from HDFC ...........

ஃப்ரன்ட் லைன் டெலி மார்கட்டிங்லேந்து கால்பண்ரோம் சார்.........

என
அலைபேசியில்
கேட்க நேரும்
எல்லா குரல்களுக்குப்பின்னும்
ஒளிந்திருப்பது
ஒரே முகம்தான்---
நிர்பந்தத்தின்
கோரமுகம்.Comments